петък, май 20, 2022

Етикет: министерство

Изчистиха всички пенсионери и имащите право на пенсия от ключово министерство!

Изчистиха всички пенсионери и имащите право на пенсия от ключово министерство!

Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) прекратява договорите на пенсионерите в централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към Министерството. ...

ADVERTISEMENT