Свръхестествените светлинни кръгове, говорят много за нас. Вижте какво означават

Какво са свръхестествените светлинни кръгове? Погледнато фотографски, тук става въпрос за визуално кръгло явление, което понякога оставя следа и една от неговите познати същности е отразяването на светлина от твърди или течни частици.

Светлинните кръгове обикновено се появяват като бели или полупрозрачни сфери. Тяхната прилика със светлинни кръгове от се смята, че носи свръхестествено начало, което им е дало и името свръхестествени кръгове. Да, твърди се, че те притежават някаква свръхестествена енергия, която им придава формата на ярка светлина, движеща се из небето.

Някои вярват, че тези кръгове са начинът, по който духовете ни се показват. Проявяват се като искрици, капчици или отблясъци от ярка светлина и могат да бъдат хванати от камера или да се видят с просто око – често използван ефект са във филмите.

Възприемат ги като духове, носещи се из въздуха, за да насочват или да проследяват хората.

Светлинни кръгове

Някои смятат, че това са духовете на техните възлюбени, които са дошли на Земята, за да ги гледат.

Други твърдят, че това са духовете на хора, населявали някога планетата.

И не на последно място, се счита, че те имат способности да комуникират със съществата по света, пращайки им мисли чрез различните медии.

Хората са доказали, че са способни да заснемат т.нар. свръхестествените светлинни кръгове. В много случаи, след като са ги видели с просто око, те ги заснемат. Някои вярват, че свръхестествените кръгове витаят над църквите в неделите, за да слушат молитвите.

Какво са Свръхестествените светлинни кръгове

Advertisement

Важният въпрос, чийто отговор ни предстои да намерим, е дали те имат паранормално значение. Това все още не е ясно. Последните дискусии са установили, че може би те имат извънземен характер и че не са просто резултат от дефектни камери.

Изследователите базират вижданията си относно паранормалните кръгове на факта, че не всичко съществуващо е видимо за човешкото око. Примери за тези невидими явления са различните видове електромагнитни радиации, които са извън спектъра на видимост за човешкото око. По подобен начин невидимите кръгове могат да са се появили във видимостта ни. Изследователите също така смятат, че е възможно те да имат и свръхестествено или духовно начало и че могат да бъдат видими само за някои от нас.

Какво казва науката за светлинните кръгове

Скептиците, от своя страна, твърдят, че свръхестествените светлинни кръгове са образи на частици прах, които разпръскват светлина. Става въпрос за обикновено отразяване на някои обекти или образи, получаващо се в резултат на виждането им от конкретен ъгъл на окото или на лещата на камерата.

Или пък, че кръговете са резултат от отразяването на светлинните вълни. Отрича се всякаква възможност за свръхестествен характер.

Светлинни кръгове на снимка

В същото време обаче продължават и доказателствата, и то потвърдени от свидетели, за наличието на движещи се през нощта кръгове, които са били заснети.

Вярвате или не, духовните и свръхестествени елементи продължават да съпътстват световните дела на Земята. Човешката психология е тази, която е странна комбинация от интелект и емоции и която е дала живот на паранормалния живот.

Източник: Sanovnik.bg

error: No copy please :)